لیست اخبار صفحه :0
فراخوان‌ها  ابزاری برای رشد شخصیت  و استعدادهای اعضا
معاون فرهنگی، اجرایی کانون البرز تاکید کرد

فراخوان‌ها ابزاری برای رشد شخصیت و استعدادهای اعضا

مهری فلاح، معاون فرهنگی، اجرایی کانون البرز بر لزوم بهره‌ گیری از تجربیات موفق مربیان در خصوص شرکت فعال اعضا در فراخوان‌ها به منظور رشد ویژگی‌های مثبت شخصیتی و استعدادها و توانمندی‌های ویژه آنان تاکید کرد.

    شخصی سازی

    انتخاب حالت کور رنگی

    انتخاب رنگ

    اندازه فونت