لیست اخبار صفحه :1
توجه به کتابخوانی، محیط زیست و مناطق کم برخوردار از اولویت‌های کانون البرز
تاکید سرپرست کانون البرز در اولین جلسه شورای فرهنگی

توجه به کتابخوانی، محیط زیست و مناطق کم برخوردار از اولویت‌های کانون البرز

مهری فلاح، سرپرست کانون البرز در نخستین جلسه شورای فرهنگی کانون استان، سه محور کتابخوانی، محیط زیست و مناطق کم برخوردار را اولویت فعالیت‌های کانون استان در سال جاری دانست.

تجلیل از مربی فرهنگی کانون البرز
با اهدای لوح از سوی سرپرست کانون البرز؛

تجلیل از مربی فرهنگی کانون البرز

در پانزدهمین شورای فرهنگی کانون البرز از خدیجه میرزایی، مربی فرهنگی مرکز شماره 4 کانون کرج، تجلیل شد.