«بازگشت به ماه» موضوع سومین نشست علمی کانون البرز
به همت انجمن نجوم کانون البرز و به مناسبت هفته جهانی نجوم برگزار شد

«بازگشت به ماه» موضوع سومین نشست علمی کانون البرز

به همت انجمن نجوم کانون البرز سومین نشست هفته جهانی نجوم، با حضور«محسن رشیدی» از اعضای فعال این انجمن و با موضوع «بازگشت به ماه» برگزار شد .

نشست  علمی نجومی «مریخ در برابر زمین» برگزار شد
به مناسبت هفته جهانی نجوم

نشست علمی نجومی «مریخ در برابر زمین» برگزار شد

به همت انجمن نجوم کانون البرز دومین نشست هفته جهانی نجوم، با حضور«درسا امیری» از اعضای فعال این انجمن و با موضوع بررسی امکان زندگی در مریخ، برگزار شد.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت