جهت ثبت نام و پاسخگویی سوالات به مرکز مراجعه فرمایید.

جهت مشاهده نشانی و شماره تماس برروی نام مرکز کلیک نمایید.

ردیفعنوان کارگاهقیمت(ریال)تعداد ثبت نامظرفیت خالیمرکزوضعیت
147خوشنویسی تکمیلی نوخوان ونونهال دختر ،اعظم یارمحمدی،پنجشنبه ها ساعت 11:30، زمستان 1402- (061233)2500000114هشتگرد
146ارتباط موثر والد وکودک ونوجوان(والدین)،میترا فرهادیان،شنبه ها ساعت 10:30الی11:30،زمستان 1402-(021318)4000000614کرج 2
145داستان نویسی،نونهال نوجوان(9الی11سال)،هنگامه بهرامی،پنجشنبه ها ساعت 9،زمستان1402-(031328)3000000012کرج 3
144نوشتن خلاق،نونهال(9الی11سال)(دختر)،هنگامه بهرامی،پنجشنبه ساعت11:15،زمستان1402-(031327)2500000012کرج 3
143نوشتن خلاق،نونهال(9الی11سال)(پسر)،هنگامه بهرامی،پنجشنبه ساعت10،زمستان1402-(031326)2500000012کرج 3
142رباتیک نوخوان ونونهال (7تا11سال)(دختر)،مهدیه مختاری،پنجشنبه ها ساعت 10:00تا11:00،زمستان 1402-(041356)35000000012کرج 4
141رباتیک،نوخوان ونونهال(7تا11سال)(پسر)،مهدیه مختاری،پنجشنبه ها ساعت 11الی12،زمستان 1402-(041355)3500000012کرج 4
140نقاشی نوباوه،خدیجه میرزایی،سه شنبه ها ساعت 12:30، زمستان 1402- (041362)2000000012کرج 4
139نوشتن خلاق،نونهال(9الی11سال)(دختر)،امیرحسین جابری،چهارشنبه ساعت9:00، زمستان 1402-(041347)1500000012کرج 4
138نوشتن خلاق،نونهال(9الی11سال)(دختر)،امیرحسین جابری،پنجشنبه ساعت10:00- زمستان1402(041344)1500000012کرج 4
137نقاشی نوخوان و نونهال پسر(چرخشی)،ماندانا مهرپور،چهارشنبه ها ساعت 13:45، زمستان 1402-(031235)3000000012کرج 3
136سفال نوخوان ونونهال دختر(چرخشی) ،فاطمه نظری پور،شنبه ها ساعت 9:30 ، زمستان 1402- (031237)2500000012کرج 3
135سفال نوخوان و نونهال پسر(چرخشی) ،فاطمه نظری پور،سه شنبه هاساعت 9:30 ، زمستان 1402- (031239)2500000012کرج 3
134کاوشگری، نوخوان(7 تا8 سال)(دختر)،سحر حقیقی،چهارشنبه ها ساعت 10:00،زمستان1402-(031260)2000000012کرج 3
133کاوشگری، نوخوان(7 تا 8سال)(پسر)،سحر حقیقی، یکشنبه ها ساعت 13:30،زمستان1402-(031259)2000000012کرج 3
132کاوشگری، نوخوان(7 تا 8سال)(پسر)،سحر حقیقی، یکشنبه ها ساعت 10:00،زمستان 1402-(031258)2000000012کرج 3
131فلسفه برای کودک، نوخوان(7 تا 8 سال)(دختر)،لیلی همتی، جهارشنبه ها ساعت 13:00، زمستان 1402-(031257)2000000012کرج 3
130فلسفه برای کودک، نونهال(9 تا 11 سال)(پسر)،لیلی همتی، پنجشنبه ها ساعت 08:30، زمستان 1402-(031256)2000000012کرج 3
129خوشنویسی مقدماتی دختر ،مهین مظهرپور،سه شنبه ها ساعت09:30، زمستان 1402- (021286)3000000012کرج 2
128خوشنویسی مقدماتی پسر ،مهین مظهرپور،سه شنبه ها ساعت13:00، زمستان 1402-(021288)3000000012کرج 2
127نقاشی ترم 1نوخوان و نونهال پسر،فاطمه نظری پور،یکشنبه ها ساعت10:30، زمستان 1402- (021269)3000000012کرج 2
126مهارت خواندن، نوخوان(7تا 8 سال)(دختر)،سحر حقیقی، شنبه ها ساعت 10:00،چرخشی،زمستان 1402-(031276)2000000012کرج 3
125طراحی و رنگ شناسی نونگاه و نوجوان دختر،اعظم پاینده،دوشنبه ها ساعت14:15، زمستان 1402- (01244)3000000012کرج 1
124کاردستی، نوخوان (7 تا 8 سال)،الهام عابدی، پنجشنبه ها ساعت 09:00 زمستان1402-(031262)2500000012کرج 3
123کاردستی ترم2،نوباوه(4تا6سال)،میترا نژادصمدی، پنجشنبه ها ساعت 10:00 تا 10:45،زمستان 1402-(011369)2000000012کرج 1
122کاردستی ترم1،نوباوه(4تا6سال)،میترا نژادصمدی، پنجشنبه ها ساعت 12:30تا 13:15،زمستان 1402-(011368)2000000111کرج 1
121کاردستی، نوخوان(7 تا 8سال)،الهام عابدی، چهارشنبه ها ساعت 10:00،زمستان1402-(031265)2500000111کرج 3
120کاوشگری، نوخوان(7تا 8 سال)(دختر)،سحر حقیقی، چهارشنبه ها ساعت 13:30،زمستان1402-(031261)2000000111کرج 3
119حکمت وفلسفه، نوخوان و نونهال(7 تا 11 سال)(دختر)،سمیه امیر نیا ، پنجشنبه ها ساعت 09:30 تا 10:30 ،زمستان 1402-(021275) 3000000111کرج 2
118رباتیک ترم 3، نونهال ونوخوان(7 تا 11 سال)(بدون محدودیت)،مهدیه مختاری، پنجشنبه ها ساعت 13:00،زمستان-( 031278)3500000111کرج 3
117خوشنویسی پیشرفته پسر ،مهین مظهرپور،سه شنبه ها ساعت10:45، زمستان 1402- (021287)3000000111کرج 2
116خوشنویسی مقدماتی دختر ،مهین مظهرپور،سه شنبه ها ساعت14:00، زمستان 1402- (021289)3000000111کرج 2
115نقاشی ترم 1نوباوه،رویاخانی،پنجشنبه ها ساعت14:00، زمستان 1402- (011255)2500000111کرج 1
114نقاشی ترم1 نوخوان و نونهال دختر(چرخشی) ،اعظم پاینده،دوشنبه ها ساعت 10:45 ، زمستان 1402- (011242)2500000111کرج 1
113موسیقی فلوت پیشرفته نوباوه و نوخوان ،زهراناصرزارع،پنجشنبه ها ساعت 11:00، زمستان 1402- (061230)7500000111هشتگرد
112خوشنویسی تکمیلی نوخوان ونونهال پسر ،اعظم یارمحمدی،پنجشنبه ها ساعت 10:30، زمستان 1402- (061232)2500000411هشتگرد
111نقاشی نوخوان ونونهال پسر،طاهره پورنقی،یکشنبه ها ساعت10:00، زمستان 1402- (041334)2000000211کرج 4
110قصه گویی نونهال(9تا11سال)(پسر)،نادیا باقری،چهارشنبه ها ساعت 9:00الی10:00،زمستان 1402-(041357)2000000111کرج 4
109قصه بازی (پیشرفته)نوباوه (4تا6سال)،طاهره گرمسیری،شنبه ها ساعت 12:30 الی 13:30،زمستان 1402-(021313)3000000111کرج 2
108نوشتن خلاق ترم1،نوخوان نونهال(7 الی11سال)(دختر)،فاطمه صالحی پور،پنجشنبه ساعت 9:00،زمستان 1402-(051292)2500000111مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
107کارگاه داستان(مقدماتی)،نونگاه نوجوان(12 الی17سال)(دختر)،فاطمه صالحی پور،پنجشنبه ساعت 12:00،زمستان 1402-(051294)2500000210مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
106نوشتن خلاق ترم2،نوخوان نونهال(7 الی11سال)(دختر)،فاطمه صالحی پور،پنجشنبه ساعت 10:30،زمستان 1402-(051293)2500000210مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
105نقاشی ترم1 نوخوان پسر ،اعظم پاینده،سه شنبه ها ساعت13:00، زمستان 1402- (051302)3000000010مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
104قصه گویی فن بیان ،نوخوان (7تا8سال)،طاهره گرمسیری،(دختر)،پنجشنبه ها ساعت 13:45الی14:45،زمستان 1402-(021323)3000000210کرج 2
103مهارتهای زندگی(هوش هیجانی)نونهال و نوجوان(9تا17سال)(پسر)،سپیده اخلاقی،پنجشنبه ها ساعت 9:30الی10:30،زمستان 1402-(021317)3000000210کرج 2
102سفال لعاب بادست،بهزادابوالقاسم حسینی،شنبه ها ساعت13:30، زمستان 1402- (051364)5500000210مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
101قصه گویی نونهال (9تا11سال)(دختر)،نادیا باقری،چهارشنبه ها ساعت 10الی11،زمستان 1402-(041358)2000000210کرج 4
100نجوم ترم 2نوخوان ونونهال (7تا11سال)(دختر)،متینه خراسانی،پنجشنبه ها ساعت 9:00تا10:00،زمستان 1402-(051331)3000000010مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
99طراحی تکمیلی نونهال و نونگاه (دختر)،حمیده نوروزی،پنجشنبه ها ساعت 09:30، زمستان 1402-(061224)3000000510هشتگرد
98نقاشی مقدماتی نوباوه،حمیده نوروزی،یکشنبه ها ساعت 09:30، زمستان 1402-(061221)3000000510هشتگرد
97سفال با چرخ نوخوان و نونهال پسر،حمیده نوروزی،پنجشنبه ها ساعت 12:30، زمستان 1402-(061227)3500000510هشتگرد
96متون کهن(شاهنامه خوانی پیشرفته)نوخوان نونهال(7 الی11سال)(دختر)،عاصفه سادات حسینی،پنجشنبه ها ساعت 12:30،زمستان1402-(051290)3000000010مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
95قصه بازی ترم 2، نوباوه(4تا6)(بدون محدودیت)،لیلی همتی،یکشنبه ها ساعت 11:00،زمستان1402-(031266)3000000210کرج 3
94قصه بازی ترم یک، نوباوه(4 تا 6سال)،لیلی همتی، چهارشنبه ها ساعت 11:15،زمستان-(031268)3000000210کرج 3
93نقاشی نوباوه،لیلا علیزاده،پنج شنبه ها ساعت 12:30، زمستان 1402-(031370)300000039کرج 3
92نقاشی نونهال دختر(چرخشی) ،اعظم پاینده،دوشنبه ها ساعت13:00، زمستان 1402- (011243)250000039کرج 1
91خوشنویسی پیشرفته نونهال و نونگاه دختر(چرخشی)،مهین مظهرپور،چهارشنبه ها ساعت09:30، زمستان 1402- (011245)250000019کرج 1
90رباتیک ترم 2، نوباوه-نوخوان(4 تا 8 سال)،مهدیه مختاری پنجشنبه ها ساعت 12:00،زمستان 1402-(031277)350000039کرج 3
89موسیقی بلز ترم1نوباوه ،سمیرا نوری،دوشنبه ها ساعت10:00، زمستان 1402- (021282)750000039کرج 2
88نقاشی تخصصی ترم4و5 نونهال دختر ،اعظم پاینده،دوشنبه هاساعت 09:30 ، زمستان 1402- (011241)400000039کرج 1
87نقاشی تکمیلی نوخوان و نونهال (دختر)،حمیده نوروزی،پنجشنبه ها ساعت 10:30، زمستان 1402-(061225)250000069هشتگرد
86خوشنویسی نوخوان ونونهال پسر،طاهره پورنقی،دوشنبه ها ساعت13:00، زمستان 1402- (041342)200000039کرج 4
85خوشنویسی نوخوان و نونهال دختر،طاهره پورنقی،دوشنبه ها ساعت09:00، زمستان 1402- (041341)200000039کرج 4
84سفال ولعاب باچرخ نوجوان،بهزادابوالقاسم حسینی،شنبه ها ساعت09:30، زمستان 1402- (051316)650000039مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
83سفال ترم2نوباوه،مهین رزاقی،یکشنبه ها ساعت13:00، زمستان 1402- (051308)250000028مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
82قصه بازی پیشرفته نوباوه (4تا6سال)،طاهره گرمسیری،سه شنبه ها ساعت10:00تا11:00،زمستان 1402-(051350)300000078مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
81نجوم ترم 1،نوخوان و نونهال(7تا11سال)(دختر)،متینه خراسانی،پنجشنبه ها ساعت 10:30تا 11:30،زمستان 1402-(051332)300000028مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
80رباتیک ترم 1، نوباوه (4تا 6 سال)،مهدیه مختاری، پنجشنبه ها ساعت 11:00،زمستان 1402-(031361)350000048کرج 3
79تصویرسازی نونهال ونونگاه دختر،اعظم پاینده،سه شنبه ها ساعت14:15، زمستان 1402- (051366)300000048مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
78سفال نوباوه،طاهره پورنقی،دوشنبه ها ساعت11:00، زمستان 1402- (041338)200000048کرج 4
77رباتیک ترم بالا،نوخوان و نونهال (7تا11سال)(پسر)،مهدیه مختاری،پنجشنبه ها ساعت 10:30تا11:30زمستان 1402-(051343)350000028مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
76نقاشی نوباوه،طاهره پورنقی،شنبه ها ساعت11:30، زمستان 1402- (041336)200000048کرج 4
75موسیقی بلز مقدماتی نوباوه،زهراناصرزارع،پنجشنبه ها ساعت 13:00، زمستان 1402-(061228)750000048هشتگرد
74موسیقی بلز پیشرفته نوباوه ،زهراناصرزارع،پنجشنبه ها ساعت 12:00، زمستان 1402- (061231)750000048هشتگرد
73سفال ترم 1نوباوه،رویاخانی،پنجشنبه ها ساعت13:00، زمستان 1402- (011254)250000057کرج 1
72سفال نوباوه ،فاطمه نظری پور،سه شنبه ها ساعت 11:15 ، زمستان 1402-(031240)250000057کرج 3
71سفال پیشرفته نوخوان و نونهال دختر،مهین رزاقی،چهارشنبه ها ساعت 14:00، زمستان 1402- (011250)300000037کرج 1
70موسیقی ریکوردر ترم2نوباوه ،سمیرا نوری،دوشنبه ها ساعت 13:45، زمستان 1402-(021285)750000057کرج 2
69نقاشی ترم2نوباوه ،ناهیدبیک محمدی،یکشنبه ها ساعت12:00، زمستان 1402- (021281)300000057کرج 2
68نقاشی ترم2نوباوه ،ناهیدبیک محمدی،یکشنبه ها ساعت10:45، زمستان 1402- (021280)300000057کرج 2
67سفال ترم1و2 نوخوان و نونهال دختر،فاطمه نظری پور،دوشنبه ها ساعت 10:30، زمستان 1402- (021271)300000057کرج 2
66نقاشی نوخوان ونونهال دختر،طاهره پورنقی،شنبه ها ساعت10:00، زمستان 1402- (041333)200000057کرج 4
65بازیگری نوخوان و نونهال دختر،سعیده منصوری،پنجشنبه ها ساعت11:00، زمستان 1402- (051365)300000057مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
64قصه بازی مقدماتی نوباوه (4تا6سال)،طاهره گرمسیری،سه شنبه ها ساعت 12:30تا13:30،زمستان 1402-(051353)300000087مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
63رباتیک ترم 1،نوخوان و نونهال (7تا11سال)(پسر)،مهدیه مختاری،پنجشنبه ها ساعت 12:00الی13:00،زمستان 1402-(051348)350000037مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
62متون کهن(شاهنامه خوانی ترم1)نوخوان نونهال(7 الی11سال)(دختر)،عاصفه سادات حسینی،پنجشنبه ساعت 14:00،زمستان1402-(051291)300000037مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
61سفال ترم1پسر نوخوان و نونهال ،بهزاد ابوالقاسم حسینی،پنج شنبه ها ساعت09:30، زمستان 1402- (051295)250000037مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
60نمایش خلاق نوباوه (4تا6سال)،سمیرا یزدان پژوه،شنبه ها ساعت 12:30تا13:30،زمستان 1402-(021325)300000057کرج 2
59کاردستی ترم 1و2 نوباوه (4تا6سال)،شهناز آتش دامن،پنجشنبه ها ساعت 12:15الی13:15،زمستان 1402-(021314)120000066کرج 2
58سفال ترم2 پسر نوخوان ونونهال ،بهزاد ابوالقاسم حسینی،پنج شنبه ها ساعت11:00، زمستان 1402- (051296)250000046مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
57نقاشی خط ترم1 بزرگسال،اعظم پاینده، چهارشنبه ها ساعت09:30، زمستان 1402- (051299)400000046مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
56نقاشی ترم1 نوباوه، سمانه رنجبر،دوشنبه ها ساعت10:00، زمستان 1402- (051304)250000046مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
55رباتیک ترم2نوخوان و نونهال (7تا11سال)(پسر)،مهدیه مختاری،پنجشنبه ها ساعت 13:30تا14:30،زمستان 1402-(051349)350000046مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
54آماده ثبت300000006کرج 1عنوان کارگاه صحیح نیست
53نجوم ،نوباوه (4تا6سال)،(دختر) متینه خراسانی،پنجشنبه ها ساعت 12:00تا13:00،زمستان 1402-(051335)300000046مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
52نوشتن خلاق،نونهال(9الی11سال)(پسر)،امیرحسین جابری،پنجشنبه ساعت10:00- چهارشنبه 1402-(041346)150000066کرج 4
51سفال نوخوان ونونهال دختر،طاهره پورنقی،یکشنبه ها ساعت08:30، زمستان 1402- (041337)200000066کرج 4
50کاردستی، نوباوه و نوخوان(4 تا 8 سال)،الهام عابدی، شنبه ها ساعت 13:15،زمستان-(031263)250000066کرج 3
49مهارتهای زندگی، نوباوه(4تا 6 سال)،طاهره گرمسیری،یکشنبه ها ساعت 13:30،زمستان-1402(031274)300000066کرج 3
48نقاشی ترم1نوباوه ،ناهیدبیک محمدی،یکشنبه ها ساعت09:30، زمستان 1402- (021279)300000066کرج 2
47موسیقی فلوت تکمیلی نوباوه و نوخوان ،زهراناصرزارع،پنجشنبه ها ساعت 10:00، زمستان 1402-(061229)750000066هشتگرد
46نقاشی نوخوان و نونهال دختر(چرخشی) ،ماندانا مهرپور،چهارشنبه هاساعت 9:00 ، زمستان 1402-(031236)300000066کرج 3
45سفال باچرخ نونهال و نونگاه پسر،مهین رزاقی،چهارشنبه ها ساعت 12:45، زمستان 1402- (011249)300000006کرج 1
44سفال پیشرفته نوباوه،مهین رزاقی،چهارشنبه ها ساعت 10:00، زمستان 1402- (011248)300000046کرج 1
43خوشنویسی تحریری ترم1 نوخوان و نونهال دختر،مهین مظهرپور،چهارشنبه ها ساعت13:30، زمستان 1402- (011247)250000046کرج 1
42خوشنویسی تحریری ترم1 نوخوان و نونهال پسر،مهین مظهرپور،چهارشنبه ها ساعت11:00، زمستان 1402- (011246)250000046کرج 1
41قصه بازی ترم 2،نوباوه (4تا6سال)،میترا نژادصمدی،پنجشنبه ها ساعت 11:15تا12:00،زمستان 1402-(011359)200000066کرج 1
40قصه بازی ترم 1،نوباوه(4تا6سال)،میترا نژادصمدی،پنج شنبه ها ساعت 14:00تا14:45،زمستان 1402-(011367)200000066کرج 1
39قصه بازی،نوباوه(4تا6سال)،مریم مهدیپور، شنبه ها ساعت 12:45 تا 13:45،زمستان 1402-(041371)200000055کرج 4
38نقاشی ترم 1نوباوه،رویاخانی،پنجشنبه ها ساعت12:00، زمستان 1402- (011253)250000075کرج 1
37موسیقی ریکوردر ترم1نوباوه ،سمیرا نوری،دوشنبه ها ساعت12:30، زمستان 1402- (021284)750000075کرج 2
36موسیقی بلز ترم2نوباوه ،سمیرا نوری،دوشنبه ها ساعت11:15، زمستان 1402- (021283)750000075کرج 2
35قصه بازی ترم2، نوباوه(4 تا 6 سال)(بدون محدودیت )،لیلی همتی، شنبه ها ساعت 12:00،زمستان1402-(031267)300000075کرج 3
34رباتیک ترم3 ،نوخوان ونونهال(7تا11سال)(پسر)،مهدیه مختاری(پسر)،پنجشنبه ها ساعت 9:00 تا 10:00،زمستان 1402-(051340)350000055مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
33نقاشی خط پیشرفته بزرگسال ،اعظم پاینده،سه شنبه ها ساعت09:30، زمستان 1402- (051301)400000055مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
32نقاشی ترم1نونهال دختر،اعظم پاینده،چهار شنبه ها ساعت13:00، زمستان 1402- (051300)300000055مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
31نقاشی ترم1نوباوه، سمانه رنجبر،دوشنبه ها ساعت 13:00، زمستان 1402- (051306)250000055مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
30نقاشی ترم2نوباوه، سمانه رنجبر،دوشنبه ها ساعت11:30، زمستان 1402- (051305)250000055مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
29نقاشی نوخوان و نونهال پسر ،لیلاعلیزاده ،پنجشنبه ها ساعت 10:00 ، زمستان 1402- (031310)300000055کرج 3
28نمایش خلاق،نوباوه (4تا6سال)،سمیرا یزدان پژوه،شنبه ها ساعت 11:15تا12:15،زمستان 1402-(021324)300000084کرج 2
27سفال باچرخ نونگاه ونوجوان پسر،بهزادابوالقاسم حسینی،پنجشنبه ها ساعت13:00، زمستان 1402- (051360)500000024مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
26سفال ترم 2و3 نوباوه پسر،فاطمه نظری پور،یکشنبه ها ساعت11:45، زمستان 1402- (021270)300000084کرج 2
25سفالگری نوخوان و نونهال دختر،حمیده نوروزی،پنجشنبه ها ساعت 11:30، زمستان 1402- (061226)2500000114هشتگرد
24سفال نوباوه ،فاطمه نظری پور،شنبه ها ساعت 11:15 ، زمستان 1402-(031238)250000093کرج 3
23نقاشی نوباوه،حمیده نوروزی،یکشنبه ها ساعت 10:30، زمستان 1402-(061222)2500000123هشتگرد
22مهارتهای زندگی،نوخوان ونونهال (7تا11سال)(دختر)،طاهره گرمسیری، سه شنبه ها ساعت 14:00تا15:00،زمستان 1402-(051354)3000000123مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
21قصه بازی پیشرفته (ترم3و4)نوباوه (4تا6سال)،طاهره گرمسیری،پنجشنبه ها ساعت 10الی11،زمستان 1402-(021320)300000093کرج 2
20نقاشی نوخوان و نونهال دختر ،لیلا علیزاده ،پنجشنبه ها ساعت 11:15 ، زمستان 1402- (031315)300000073کرج 3
19سفال ترم1 نوباوه،مهین رزاقی،یکشنبه ها ساعت10:30، زمستان 1402- (051307)250000073مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
18نقاشی ترم2 نونهال پسر ،اعظم پاینده،چهارشنبه ها ساعت14:15، زمستان 1402- (051303)300000073مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
17مجسمه سازی ترم1نونگاه و نوجوان پسر،بهزاد ابوالقاسم حسینی،چهارشنبه ها ساعت09:00، زمستان 1402- (051298)500000032مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
16مجسمه سازی ترم2نونگاه و نوجوان پسر،بهزاد ابوالقاسم حسینی،چهار شنبه ها ساعت13:00، زمستان 1402- (051297)500000032مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
15قصه گویی مقدماتی ترم 1و2نوباوه (4تا6سال)،طاهره گرمسیری،شنبه ها ساعت 10الی11،زمستان 1402-(021311)3000000102کرج 2
14نمایش خلاق ترم 1 نوخوان ونونهال (7تا11سال)(دختر)،سعیده منصوری فر،پنجشنبه ها ساعت 12:30تا13:30،زمستان 1402-(051329)300000082مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
13سفال ترم1نوباوه ،فاطمه نظری پور،دوشنبه ها ساعت11:45، زمستان 1402- (021272)3000000102کرج 2
12کاردستی، نوباوه(4 تا 6 سال)،الهام عابدی، سه شنبه ها ساعت 12:30،زمستان1402-(031264)2500000102کرج 3
11سفال نوباوه، حمیده نوروزی، یکشنبه ها ساعت 11:30، زمستان 1402-(061223)2500000141هشتگرد
10سفال ترم2 نوباوه،رویاخانی،پنجشنبه ها ساعت10:45، زمستان 1402- (011252)2500000111کرج 1
9مهارتهای زندگی(جرات مندی)، نوباوه (4تا6سال)،طاهره گرمسیری،سه شنبه ها ساعت 11:15تا12:15،زمستان 1402-(051351)3000000141مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
8نمایش خلاق ترم بالا نوخوان (7تا8سال)(دختر)،سعیده منصوری فرد،پنجشنبه ها ساعت 14:00تا15:00،زمستان 1402-(051330)300000091مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
7قصه بازی مقدماتی (ترم 1و2)نوباوه (4تا6سال)،طاهره گرمسیری،پنجشنبه ها ساعت 12:30تا13:30،زمستان 1402-(021322)3000000111کرج 2
6مهارتهای زندگی(جرات مندی)نوخوان (7تا8سال)(دختر)،طاهره گرمسیری،(پنجشنبه ها ساعت 11:15الی12:15،زمستان 1402-(021321)3000000130کرج 2
5مهارتهای زندگی(برقراری ارتباط موثر)نوباوه (4تا6سال)،طاهره گرمسیری،شنبه ها ساعت 11:15 الی 12:15،زمستان 1402-(021312)3000000120کرج 2
4سفال باچرخ نونگاه ونوجوان دختر،مهین رزاقی،یکشنبه ها ساعت1415، زمستان 1402- (051309)400000050مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج
3مهارتهای زندگی، نوباوه(4 تا 6 سال)،طاهره گرمسیری، یکشنبه ها ساعت 12:15،زمستان 1402-(031273)3000000120کرج 3
2نقاشی ترم 2 نوباوه،رویاخانی،پنجشنبه ها ساعت 09:30، زمستان 1402- (011251)2500000120کرج 1
1نقاشی ترم2نوباوه ،لیلا علیزاده،دوشنبه ها ساعت 12:30، زمستان 1402- (031234)3000000120کرج 3

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت